Thư ngỏ viết về lịch sử trường THPT Chợ Đồn

Trường THPT Chợ Đồn đang xây dựng trang thông tin điện tử của trường trong đó có nội dung quan trọng giới thiệu chặng đường 50 năm lịch sử xây dựng và phát triển. Để nội dung này đạt chất lượng tốt nhất, nhà trường rất mong sự quan tâm, phối hợp của các thế hệ Thầy – Trò trong việc viết bài, cung cấp các thông tin, hình ảnh, các tư liệu... có liên quan đến nhà trường trong 50 năm qua.

Chợ Đồn, ngày 23 tháng 1 năm 2013

THƯ NGỎ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHỢ ĐỒN

Kính gửi: Các thế hệ Thầy – Trò trường THPT Chợ Đồn.

Trường THPT Chợ Đồn đang xây dựng trang thông tin điện tử của trường trong đó có nội dung quan trọng giới thiệu chặng đường 50 năm lịch sử xây dựng và phát triển. Để nội dung này đạt chất lượng tốt nhất, nhà trường rất mong sự quan tâm, phối hợp của các thế hệ Thầy – Trò trong việc viết bài, cung cấp các thông tin, hình ảnh, các tư liệu... có liên quan đến nhà trường trong 50 năm qua.

Dưới đây là đề cương được chia làm 3 giai đoạn lớn trong đó có gợi ý những thông tin cần đề cập (mang tính tham khảo). Ngoài ra các thế hệ Thầy-Trò có thể cung cấp thêm các thông tin, sự kiện làm nổi bật những thành tích của trường; những thế hệ học sinh thành đạt; những học sinh, giáo viên đã tham gia kháng chiến hoặc đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; những thăng trầm, biến động, thuận lợi, khó khăn .... trong chặng đường 50 năm 1961 – 2011.

Mọi thông tin xin gửi theo địa chỉ:

Trường THPT Chợ Đồn, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ hộp thư điện tử (email): c3chodon@backan.edu.vn

Hoặc liên lạc BGH nhà trường:

1.                      Ông Vũ Đức Mẫn   -  Hiệu trưởng  -   SĐT: 0915.601.881

2.                      Ông Vũ Văn Việt   -   P. hiệu trưởng   - SĐT: 0983.847.018

3.                      Ông Hứa Văn Chấn  -  P. hiệu trưởng  -  SĐT: 01687.504.668

TRÂN TRỌNG

ĐỀ CƯƠNG

50 NĂM LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT CHỢ ĐỒN

(Tải về tại đây)

 

I.     Sự thành lập trường THPT Chợ Đồn và sự nghiệp GD&ĐT của nhà trường trong những năm 1961 – 1975:

1.   Sự thành lập trường THPT Chợ Đồn:

Những thông tin cần đề cập: Bối cảnh; Quyết định thành lập trường; tên trường; Địa điểm; những thuận lợi, khó khăn:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.   Sự nghiệp GD&ĐT của nhà trường từ  năm 1961 – 1965:

Những thông tin cần đề cập: Tên trường, địa điểm, số lớp, số học sinh, số giáo viên, các Hiệu trưởng, những thuận lợi, khó khăn, những thành tích nổi bật đạt được trong giai đoạn này.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.   Trường THPT Chợ Đồn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1965 - 1975:

Những thông tin cần đề cập: Sơ lược về trường, lớp, học sinh, giáo viên, những thành tích nổi bật, các phong trào thi đua.... Đặc biệt làm nổi bật những đóng góp của cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia kháng chiến bảo vệ quê hương, đất nước (có thể nêu tên một số người điển hình)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II.  Trường THPT Chợ Đồn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc 1975 – 1985:

Những thông tin cần đề cập: Sơ lược về trường, lớp, học sinh, giáo viên, những thành tích nổi bật. Đặc biệt làm nổi bật những đóng góp của cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia các phong trào thi đua...

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III.                       Trường THPT Chợ Đồn trong sự nghiệp đổi mới giai đoạn 1986 – 2012:

1.   Giai đoạn 1986 – 1997:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.   Giai đoạn 1997 - 2012:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KẾT LUẬN

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bài tin liên quan