Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kỳ 2 lớp 12

Thực hiện công văn số 506/SGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2012-2013 đối với các môn thi tốt nghiệp THPT, theo đó :
TRƯỜNG THPT CHỢ ĐỒN 
 THÔNG BÁO 
V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2012-2013 đối với các môn thi tốt nghiệp THPT
Thực hiện công văn số 506/SGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2012-2013 đối với các môn thi tốt nghiệp THPT, theo đó : 
1. Đối tượng: Học sinh đang học lớp 12 THPT. 
2. Môn kiểm tra: Mỗi học sinh phải dự kiểm tra đủ 07 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hoá học, Địa lí, Sinh học. 
3. Hình thức kiểm tra: Học sinh làm bài kiểm tra viết trong đó các môn Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm. 
4. Lịch kiểm tra: Ngày 25, 26, 27/4/2013. 
5. Thời gian làm bài: - Môn Ngữ văn, Toán: 90 phút. - Các môn Tiếng Anh, Vật lí, Hoá học, Địa lí, Sinh học: 45 phút. 
6. Nội dung và phạm vi kiến thức đề kiểm tra: Theo chương trình học kỳ II lớp 12 THPT hiện hành. Riêng môn Toán ngoài kiến thức trong học kì II có thêm chương “Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số” (cả chương trình chuẩn và chương trình nâng cao). 
Cấu trúc đề kiểm tra như sau: 
a) Đối với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Ngữ văn, Địa lí, Sinh học đề kiểm tra mỗi môn gồm 2 phần: 
 - Phần chung cho tất cả học sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao; 
- Phần riêng ra theo từng chương trình: chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài; nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm. 
b) Đối với môn Tiếng Anh, đề kiểm tra chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng. 
 7. Bố trí học sinh: Như bố trí phòng thi tốt nghiệp, lập danh sách học sinh theo vần A, B, C (mỗi phòng không quá 24 học sinh), đánh số báo danh (gồm 06 chữ số). 
8. Bố trí người coi và chấm bài kiểm tra: 
- Coi kiểm tra: Mỗi phòng 02 giáo viên. 
- Chấm bài kiểm tra: Mỗi bài kiểm tra được 02 giám khảo chấm độc lập, bài kiểm tra tự luận bắt buộc phải rọc phách. 
 c) Lịch làm việc: 
- Ngày 24/4/2013: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, Lãnh đạo các trường nhận đề kiểm tra tại Sở GD&ĐT Bắc Kạn. 
- Ngày 25, 26, 27/4/2013: Tổ chức kiểm tra theo lịch sau: Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ mở bì đề kiểm tra Giờ phát đề kiểm tra Giờ bắt đầu làm bài 25/4/2013 Sáng Ngữ văn 90 phút 7 giờ 30 7 giờ 40 7 giờ 45 Chiều Vật lí 45 phút 14 giờ 00 14 giờ 25 14 giờ 30 26/4/2013 Sáng Toán 90 phút 7 giờ 30 7 giờ 40 7 giờ 45 Chiều Tiếng Anh 45 phút 14 giờ 00 14 giờ 25 14 giờ 30 27/4/2013 Sáng Địa lí 45 phút 7 giờ 30 7 giờ 40 7 giờ 45 Hoá học 45 phút 9 giờ 00 9 giờ 25 9 giờ 30 Chiều Sinh học 45 phút 14 giờ 00 14 giờ 25 14 giờ 30 Ngày 10 tháng 4 năm 2013 BAN GIÁM HIỆU
Bài tin liên quan