Công tác thi đua khen thưởng

các DC hoàn thành các biểu mẫu
để phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng của nghành, các ĐC tổ viên và các GV điền thông tin vào các biểu mẫu dưới đây: - biểu mẫu 1( dành cho tổ trưởng): + download tai đây: http://www.backan.edu.vn/Thanhvien/Download.aspx?SchoolID=37&FileID=553 hoặc download tại phần tài nguyên - biểu mẫu 2( dành cho tất cả các cá nhân): + download tại đây: http://www.backan.edu.vn/Thanhvien/Download.aspx?SchoolID=37&FileID=554 hoặc download tại phần tài nguyên
Bài tin liên quan