MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TỔ TOÁN - TIN

MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TỔ TOÁN + TIN

NĂM HỌC 2012 – 2013

Tổ Toán – Tin trường THPT Chợ Đồn gồm có 11 đồng chí: Trong đó có 8 đồng chí là giáo viên Toán, 3 giáo viên Tin.

Các đồng chí trong tổ đều đạt chuẩn chuyên môn, có tâm huyết với nghề.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013, tổ Toán-Tin đã xây dựng một số công tác trọng tâm, cụ thể như sau:

· Công tác thi đua:

Chất lượng giảng dạy đạt từ trung bình trở lên chiếm 53%, thi tốt nghiệp môn toán trên 60%; Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 3 đồng chí; lao động tiên tiến 7 đồng chí; Hoàn thành nhiệm vụ 1 đồng chí; Viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm 4 đồng chí; 100% gia đình đạt gia đình văn hoá, 100% Giáo viên trong tổ không vi phạm luật lệ giao thông, 100% Giáo viên trong tổ không vi phạm tệ nạn xã hội.

· Thực hiện quy chế chuyên môn:

Treo kế hoạch cá nhân từng tuần từ thứ 2 tại văn phòng tổ, phải đăng ký danh hiệu thi đua từ đầu năm và đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Mỗi Giáo viên phải đăng ký thao giảng ít nhất 2 tiết trong 1 năm, dự giờ 24 tiết trở lên. Các nhóm chuyên môn phải có ma trận đề kiểm tra chung cho các bai kiểm tra từ 1tiết trở lên. Mỗi giáo viên lên lớp phải soạn bài đầy đủ, tham gia sinh hoạt chuyên môn ít nhất 2 lần 1 tuần. Tổ động viên, khuyến khích tự học, tự nghiên cứu để nang cao chuyên môn nghiệp vụ. Tổ khuyến khích Giáo viên khai thác thông tin trên mạng để phục vụ giảng dạy và nâng cao hiểu biết, hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm khi được phân công, tham gia nhiệt tình có trách nhiệm cao trong mọi công tác khác.

· Phân công nhiệm vụ:

+ Tổ trưởng có trách nhiệm triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của nhà trường ngay sau khi ban giám hiệu giao cho, niêm yết trên văn phòng tổ để mọi thành viên nghiên cứu thực hiện và có trách nhiệm chung về các mặt hoạt động chuyên môn của tổ; Chủ trì các cuộc họp của tổ chuyên môn.

+ Tổ phó giúp đỡ tổ trưởng tham gia tổ chức các hoạt động của tổ; Tham gia ban vệ sinh trường; Chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động khác, cùng góp ý đề xuất những nội dung thiết thực trong các buổi họp tổ và sinh hoạt nhóm.

+ Các thành viên trong tổ : Cùng thực hiện nghiêm túc có hiệu quả kế hoạch hoạt động cả năm và kế hoạch từng tháng của tổ.

Với những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua và kế hoạch hoạt động cụ thể của năm học 2012 – 2013 này toàn tổ Toán – Tin đồng tâm nhất trí phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra và các chỉ tiêu đã đăng ký, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học của trường THPT Chợ Đồn năm học 2012 – 2013.

Chợ Đồn, ngày 27 tháng 1 năm 2013

Nông Văn Chung – Tổ trưởng chuyên môn