GIỚI THIỆU TỔ LÝ - HÓA

 

      Tổ Lý - Hóa là một trong 6 tổ chuyên môn của trường THPT Chợ Đồn.Tổ có 12 giáo viên, trong đó có 7 giáo viên dạy môn Vật lý và 5 giáo viên dạy Hóa học. 100% giáo viên trong tổ đều có trình độ đại học, có 1 giáo viên là thạc sĩ, có 7 đồng chí giáo viên là Đảng viên ĐCSVN còn lại là Đoàn viên TNCSHCM. Nhiệm vụ chính của tổ là đảm bảo công tác giảng dạy môn Lý và Hóa của tất cả các lớp trong trường.

     Trong những năm qua cùng với sự lớn mạnh của nhà trường tổ Lý – Hóa cũng đã đạt được nhiều thành tích đóng góp vào thành tích chung của nhà truờng. Tổ thường xuyên đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến trong các năm học. Về cá nhân nhiều thầy giáo, cô giáo đã được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua các cấp…Các giáo viên trong tổ có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy. Chính vì vậy công việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận CNTT trong giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy trong giai đoạn hiện nay có nhiều thuận lợi, qua đó đảm bảo chất lượng giảng dạy góp phần vào thành tích chung của nhà trường.

      Tập thể tổ Lý - Hóa là một tập thể đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Toàn tổ đã thực hiện tốt kỷ cương nề nếp của nhà trường, thực hiện tốt mọi quy chế chuyên môn. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường. Mọi giáo viên trong tổ đều có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và thường xuyên trao đổi trong tổ, nhóm chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thưòng xuyên nghiên cứu và ứng dụng CNTT một cách hiệu quả vào dạy học. Năm học 2011- 2012 , 100% số giáo viên trong tổ đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 4 giáo viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

     Đặc biệt tổ Lý – Hóa còn là một tập thể có tinh thần tương thân, tương ái luôn sẵn sàng giúp đỡ động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tích cực tham gia các hoạt động của các tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên hội chữ thập đỏ tổ chức.

   Trong thời gian tới phát huy những thành tích đã đạt được tổ lý - Hóa quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đựợc giao, đáp ứng yêu cầu dạy học trong thời kỳ mới.