Thông tin chi tiết Phó Hiệu Trưởng "Nguyễn Văn Hưng"
Nguyễn Văn Hưng
Họ và tên Nguyễn Văn Hưng
Ngày sinh 02/12/2017
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử Nguyenvanhung.c3chodon@backan.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Tổ Lý - Hóa

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều