Thông tin chi tiết Tổ Trưởng Chuyên Môn "ĐỖ THU HƯƠNG"
ĐỖ THU HƯƠNG
Họ và tên ĐỖ THU HƯƠNG
Ngày sinh 06/12/2017
Giới tính
Chức vụ Tổ Trưởng Chuyên Môn
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử Dothuhuong.c3chodon@backan.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều