Ban lãnh đạo
 • ĐỖ THU HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Chuyên Môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Email:
   Dothuhuong.c3chodon@backan.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Email:
   Nguyenvanhung.c3chodon@backan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ Lý - Hóa

 • Nông Thị Kim Nhâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Chuyên Môn
  • Email:
   Nongkimnham.c3chodon@backan.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều