Thông tin chi tiết Tổ Trưởng Chuyên Môn "Nông Thị Kim Nhâm"
Nông Thị Kim Nhâm
Họ và tên Nông Thị Kim Nhâm
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ Trưởng Chuyên Môn
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử Nongkimnham.c3chodon@backan.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều