Thông tin chi tiết:
Nông Thị Kim Nhâm
Tổ Trưởng Chuyên Môn Nông Thị Kim Nhâm
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email Nongkimnham.c3chodon@backan.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều