Ban lãnh đạo
 • Đinh Thị Luyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
  • Email:
   Ðinhthiluyen.c3chodon@backan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Phúc Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư BCH Đoàn Trường
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều