Ban lãnh đạo
 • VŨ ĐỨC MẪN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Email:
   vuducman.c3chodon@backan.edu.vn
 • VŨ VĂN VIỆT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Email:
   vuvanviet.c3chodon@backan.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều